cd studs

  • tụ phóng điện tụ (loại PT

    Các đinh tán số liệu ren này được thiết kế để hàn với vật liệu tấm mỏng bằng phương pháp "khoảng cách" hoặc "tiếp xúc" ban đầu của hàn stud bằng cách sử dụng hàn tụ điện đánh lửa quá trình xả thải.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)