i-200

  • Máy hàn đa chức năng MIG-200

    - Đảo ngược cực cho hàn GAS MIG-MAG / BRAZING - Điều chỉnh: tăng tốc độ dây, phản ứng điện tử, thời gian đốt lại, khí hậu - Lựa chọn 2/4 lần, vận hành tại chỗ - Điều nhiệt, quá áp, quá áp, quá dòng, quá dòng (+/- 15%) bảo vệ. Phù hợp cho hàn NO GAS / Flux, nó có thể được chuyển đổi thành MIG-MAG với bộ tùy chọn. Hoàn thành với đèn pin MIG-MAG, kẹp làm việc và cáp.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)